Växtvärket

Om oss

Växtvärket
Växtvärket är en grupp designers, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och pedagoger, som brinner och verkar för barnvänliga och hållbara städer. Vi har sedan start 2014 arbetat aktionsdrivet med fokus på deltagarinvolvering. Tillsammans med barn och boende skapar och aktiverar vi gröna lärmiljöer och mötesplatser i staden och genomför uppskattad verksamhet inom platsutveckling, stadsodling och utepedagogik.

Vi arbetar med platsutveckling i sin helhet, från idé och konceptutveckling och konsultation till gestaltning, genomförande och aktivering. Vårt mål är att skapa miljöer som främjar möten, lek och aktivitet samtidigt som de skapar ekologiska mervärden.

Växtvärket är en förening med både anställda och frivilliga. På så sätt har vi friheten att fungera både som en ideell förening och som ett företag. Bland våra kompetenser finns:
– Landskapsarkitekter
– Barnkulturdesigners
– Arkitekter
– Trädgårdsingenjörer
– Pedagoger; hållbarhetspedagog, naturpedagog och byggpedagog
– Miljövetare

Växtvärket har sin bas på Augustenborg och i Sofielund i Malmö, men är verksamma i även andra delar av Malmö och Sverige. Vi driver bland annat Guldängens bygglekplats, grannskapsträdgården Naturmolnet, Gröna biblioteket och Gatulabba och har erfarenhet av samarbete med flera olika fastighetsägare såsom MKB, Skanska, Nordr och Castellum.

Bli medlem i föreningen


Stötta en förening som jobbar för bättre utemiljöer för stadens barn. Som medlem i Växtvärket är man en del av vårt arbete med att skapa hållbara städer för barn och unga. Städer där barn kan utvecklas och utmanas genom lek och där deras åsikter betyder något.

Som medlem i Växtvärket får du även ta del av och vara medskapande av våra medlemsaktiviteter. Exempel på aktiviteter är äppelmustning, studiebesök och guidade turer. Har du en egen idé?

Bli medlem

Medarbetare

Kontakta ossväxtvärkets stadgarStyrelsen
Webbsida av Bukett Grafik
crossmenu