Växtvärket

Medskapad PLATSutveckling & gestaltning

Vill du skapa en magisk utemiljö? En plats som är skapad av barn och boende? En plats med unik identitet som närområdet känner stolthet och ägande över?  I medskapande processer gestaltar vi gemensamma utemiljöer i olika skalor - från skolgården till bostadsgården, från gatan till parken. Vi skapar gröna, sociala och barnvänliga mötesplatser för och tillsammans med människor.

 

VÅR DIALOGMETODIK HAR 5 BYGGSTENAR; 

  • Energin vi bidrar med i mötena – det behöver faktiskt vara roligt! 
 •  
  • Prestigelöshet och flexibilitet – prata i ögonhöjd, våga gå med lusten och bryta planeringen, låt idéer växa även när de i början verkar orealistiska.
 •  
  • Inspiration – det är svårt att skapa med ett vitt papper, så locka fram fantasin med ett möjlighetsgalleri.
 •  
  • Lyhördhetlyssna, även till det som sägs mellan raderna. Bolla tillbaka kreativa idéer så att det blir idéutveckling kring de idéer där energin finns.
 •  
  • Tydlighetvilka ramar och begränsningar finns och hur långt sträcker sig de medskapandes inflytande? Inget skadar tilltron så mycket som att överlova.

 

Vinsterna med medskapande

  • Förslag och idéer blir av en större mångfald och platsen ges ett personligt och unikt uttryck.

  • När fler människor bjuds in till att delta ökar också chansen att de också värnar om sin närmiljö. Det blir platser som framåt kan samförvaltas med deltagarna.
 •  
  • Genom deltagandet skapas en arena och en gemensam agenda att mötas kring, något som stärker samhörighet och gemenskap, även på sikt. 
 •  
  • Mötena ger möjlighet för gemensamt lärande. Exempelvis: Hur skapar vi en mer klimatresilient miljö? Beslut och prioriteringar blir bättre förankrade och berörda mer införstådda. 
Street Moves
Tillbaka till tjänster
crossmenu