Växtvärket

Barninvolvering

POÄNGEN MED BARNINVOLVERING

Barninvolvering är ett smart verktyg för att skapa bättre städer. Genom att involvera barn i de projekt som rör dem når du högre idéhöjd med mer träffsäkerhet. Du bidrar till att våra städer kan bli mer unika konstverk, med spridda leksignaler, tryggare gator och platsunika mötesplatser.

DSC8468-high-res

HURDÅ?

Växtvärket faciliterar medskapande processer med barn för ditt projekt. Vi väljer passande dialogmetoder utifrån ålders- och platskontexter, planerar upplägg och processleder workshops. I analysworkshops identifierar vi tillsammans med dig behov, idéer och önskemål. Dessa används som utgångspunkt, antingen för våra designers och landskapsarkitekter, eller för dina, för att ta fram gestaltningsförslag, som sedan kan återkopplas tillbaks till barnen.

Det enda du behöver göra är att medverka. Medskapande går inte att delegera. Den som i slutändan ska rita platsen och den som ska ta besluten om hur den ska formas, behöver delta aktivt i processen. Medskapande bygger på att du också bidrar med din kunskap, kreativitet och kompetens, idégenererar i stunden och kan bolla dina egna idéer med barnen och lyssna till deras perspektiv för att förbättra och utveckla dina idéer.

I projektet Gatulabba har vi utvecklat en metodbank som ska fungera som stöd och inspiration vid barninvolveringsprocesser. Den riktar sig mot arkitekter, stadsplanerare och andra som vill få in barnens perspektiv i stadsplanering och gestaltning.

Gatulabba

UTBILDNING INOM BARNINVOLVERING

Vill du hellre ha utbildning för att på egen hand kunna genomföra medskapande processer med barn? Vi har 15 års erfarenhet av att designa tillsammans med barn. Hör av dig så gör vi ett upplägg för din arbetsplats.

Tillbaka till tjänster
crossmenu