Växtvärket

TAN- Traveling Architecture Network

400393033 716656960335531 1953028305015478867 N
400393033 716656960335531 1953028305015478867 N

Ett baltiskt nätverk för att skapa tillsammans 

Barn och ungdomar i städer och på landsbygden är ofta utestängda från många offentliga platser. De kan inte direkt påverka sina omedelbara fysiska miljöer, eftersom offentliga utrymmen i allmänhet utformas och byggs av vuxna för vuxna. Samtidigt finns ett växande behov av nya mötesplatser och offentlig infrastruktur. Det finns också en trend att inkludera olika grupper i planeringen av dessa utrymmen genom deltagande metoder, sociokulturella aktiviteter och medborgarengagemang. Delaktighet kan öka den demokratiska identifieringen, stärka platsanknytningen hos deltagarna och öka den sociala hållbarheten. Det är också ett viktigt inslag för utbildning för hållbar utveckling.

Architektūros fondas (Litauen, Vilnius) skapar tillsammans med Växtvärket (Sverige, Malmö) och AIM (Danmark, Köpenhamn) hjärtat i Traveling Architecture Network (TAN). Vi anser att deltagande inte bör stanna vid design- och planeringsfasen utan snarare att medskapande processer i offentliga rum bör inkludera användarna, särskilt marginaliserade grupper som barn och ungdomar, i hela processen. Våra respektive organisationer har mångårig erfarenhet av att forma unga i kreativt och fysiskt byggande av mötes- och aktivitetslokaler. Dessutom, eftersom många av våra projekt sker på olika platser och i olika omständigheter, har deltagande design och samverkanskonstruktion blivit specifika metoder som vi tar till nya platser och tillämpar i andra sammanhang. Följaktligen har detta tillvägagångssätt blivit en avgörande del av alla våra organisationer och individerna bakom dem.

Nätverket har blivit möjligt med hjälp av finansiering från Nordisk Kulturkontakt.

Ladda gärna ner texterna vi tagit fram om våra metoder!

Växtvärket - https://www.vaxtvarket.se/co-creative-architecture/

Architekturos Fondas Pagrindinis Logo Juodas Rgb 1
Nmr Logotype Cmyk En Blue
Black 1 1
Lci Juodas Skaidrus 1200px 1
Aimingspaces Logo Bla
Tillbaka till projekt
crossmenu