Växtvärket

Resande verkstad

Resande verkstad

Barn och unga i arkitektens skor

Resande Verkstad är ett projekt som genom en mobil verkstad ger barn och unga en möjlighet att prova en roll de kanske inte tidigare har haft där de får vara arkitekterna och forma sin egen närmiljö såväl som att bygga den. Resande Verkstad genomfördes under våren 2022 tillsammans med Rosengårds fritidsgård i Malmö med finansiering från Region Skåne.

I designprocessen har idéer tagits fram genom platsbesök, skissarbete, storytelling, diskussion kring inspirationsbilder, skiss i skala 1:1, digitala skisser i samarbete med det Skiljelinjer och modellbygge. Designverkstäderna mynnade ut i ett övergripande gemensamt förslag som sedan godkändes av fastighetsägaren Trianon. I förslaget fanns bland annat en pergola, ett jättelångt långbord, muralmålning på mark, ett träddäck för häng och massor av grönska som fruktträd och bärbuskar.

Byggritningar och material togs fram och sedan drog byggprocessen igång. Alla var välkomna att delta oavsett tidigare erfarenheter. Genom att bygga eller plantera något själv och investera tid i det ökar möjligheten till förståelse och respekt för inte bara den egna miljön utan även andra miljöer. Att klara av något som tidigare känts främmande eller svårt hjälper också till att stärka självförtroendet. Projektet avslutades med en invigningsfest för att fira och inviga platsen och uppmärksamma det engagemang som lagts ner. 

Det läggs stor vikt vid att det är just barn och ungas idéer som ska komma fram och projektet utgick från en enkel metod som många kan ta till sig och det läggs lika stor vikt vid processen som det fysiska resultatet.  Under projektet arbetade vi främst med konstruktioner av trä vilket gör att hela omställningen kan genomföras av barn och unga på plats på fritidsgården samt under en kortare tidsperiod som passar målgruppen. Vi strävar också efter att arbeta med byggnationer som inte behöver inte bygglov eller andra tillstånd för att korta ner processtid och kostnader.

Tillbaka till projekt
crossmenu