Växtvärket

Gröna biblioteket

Gröna biblioteket

Projektet Gröna Biblioteket tog under 2020-2021 plats på Bibliotek Garaget med syfte att undersöka på vilka sätt hållbarhet kan lyftas och tillgängliggöras för en bredare publik. Projektet verkade för att inspirera, engagera och koppla samman bibliotekets besökare med olika aspekter av hållbarhet och höja lokala medborgares kunskapsnivå samt öka nyfikenhet.

Ladda ner vår handbok Gröna Bibliotek - en praktisk guide och inspiration för mer tips och bra referenser!

Gröna biblioteket

Växtvärket var på plats på biblioteket och genomförde verkstäder med såväl besökare och personal. Stort fokus mot besökarna låg på arbetet mot en stor målgrupp på biblioteket - barn och unga, både genom kreativa öppna verkstäder och workshops riktade mot skolor. En stor mängd prototyper tog under projekttiden plats på biblioteket som hydroponisk odling, maskkopost, odling för pollinatörer, fröbibliotek, sticklingsbyte och mycket mer.  Inom projektet arrangerades också olika typer av evenemang tillsammans med aktörer som på olika sätt arbetar med hållbarhet.

Gröna biblioteket

Som följd av projektet, och med syfte att utvärdera och konkretisera lärdomar samt genom det öppna upp möjligheterna för fler bibliotek att öka sitt hållbarhetsarbete, kom följdprojektet Hållbar höst, genomfört med projektmedel från Region Skåne vinter 22/23. 

Gröna biblioteket
Tillbaka till projekt
crossmenu