Växtvärket

Gatulabba

Gatulabba

Barnvänlig stadsplanering

Barnvänlig stadsplanering är en föränderlig uppsättning idéer om att forma gator, parker, torg och andra offentliga utrymmen så att barn är aktiva och synliga i stadslivet. Det vi vet är att när vi skapar en bättre stad för barn så skapar vi en bättre stad för alla. Gator som är designade med barns och deras vårdnadshavares behov i åtanke, är bättre och tryggare för alla som använder dem.

Gatulabba

Metodik

I projektet kommer vi tillsammans med barn och unga undersöka om det finns sätt att involvera dem på ett mer meningsfullt och hållbart sätt i stadsutveckling; både vad gäller deltagarnas känsla av meningsfullhet och vad gäller involveringsprocessens förmåga att göra avtryck i stadsutvecklingen. Vi inte bara visionerar kring framtidens gator med barn och unga, utan handgripligen prototypar dem i skala 1:1 – det vill säga barnen konstruerar, testar och utvärderar storskaliga modeller av sina idéer. Hur skulle barnvänligare gator kunna se ut enligt dem?  Efter design- och byggprocesserna bjuder vi in allmänheten att uppleva barnens visioner under gatufester.

Gatulabba

Projektet genomförs i två områden: det första året i Sofielund och det andra året i Lorensborg, i Malmö. Under år 3 kommer vi jobba för att sprida projektet nationellt genom föreläsningar och workshops. Det första året genomfördes 2021 och finns skildrat i SVTs Uppdrag Framtid.

Gatulabba

Gatulabba kommer att mynna ut i en metodbank i form av en webbsida, som är öppen för alla. Där kan landskapsarkitekter, kommuntjänstemän och andra som vill jobba involverande med barn i stadsplaneringsprojekt, hämta inspiration, metoder och förslag på upplägg för medskapande workshops tillsammans med barn och unga.

Gatulabba

Gatulabba är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet sker i samarbete med Malmö Stad, SLU Movium, IPA Lekfrämjandet samt samarbetsskolor och Tillsammans i förening (TiF).

Gatulabba
Tillbaka till projekt
crossmenu