Växtvärket

Gård för odling

Gård för odling

Odling skapar rummen

Uppdragsgivaren Skanska utvecklar ett nytt bostadsprojekt i Trelleborg där de önskar att den gemensamma gårdsmiljön ska bjuda in och inspirera till odling för de boende. Gårdsytan är relativt liten till storleken men ska rymma många funktioner för både de som vill odla och de som vill använda gården till annat.

Gård för odling

Odlingen används inte bara som ett helhetskoncept utan också som ett verktyg för att skapa och rama in flera olika rum på gården och göra gården grön, lummig och trivsam även för de som inte önskar att odla.

Tillbaka till projekt
crossmenu