Naturmolnet

Naturmolnet – en minioas mitt i Sofielund

Sedan i våren 2020 har Växtvärket arbetat med ödetomten i korsningen Rolfsgatan/Palmgatan i Sofielund. Från att vara en plats med mörk historia och kriminalitet, visar sig nu en öppen grannskapsträdgård med fruktlund, sittplatser och gröna ytor för lek och möten. Malmöborna har deltagit i platsens förändring med både idéer och spadtag.

Den 11 september 2020 bjöd Växtvärket, Malmö stad, Kungsleden och Fastighetsägare BID Sofielund in till en invigning av ytan, där det nya namnet presenterades. Förslaget Naturmolnet, som trädgården nu heter, kom från en elev på Kastanjeskolan.

Inför invigningen målade graffittikonstnären Limpo Rochas trädgårdens nya namn på en container.

– Det är ett passande namn för ytan, som i allra högsta grad kommer ha fokus på naturen, med till exempel biodiversitet och vattenlösningar. Molnet tänker jag symboliserar hur platsen kommer fungera som en liten hubb mitt i staden. Som ett naturmoln mitt i stadsmiljön, berättar Johan Nordström, trädgårdsingenjör och projektledare från Växtvärket.

Fastighetsägare BID Sofielund var på plats och har skrivit en artikel om dagen, som går att ta del av här.

Platsen har sedan tidigare en mörk historia av att vara samlingsplats för Hells Angels under 90-talet, när deras klubbhus låg på tomten. Bara några år efter deras inflytt utförde ett konkurrerande motorscykelgäng ett spängdåd mot fastigheten och sedan dess har platsen varit tom – först som parkeringsplats och sedan instängd ödemark.

Trädgårdsarbetet fortsätter

Växtvärket har fortsatt att leda arbetet med trädgården och bland annat byggt gröna tak och väggar. Vi har aktiverat platsen genom att bjuda in skolor och andra intresserade för att lära sig mer om den gröna stadsutvecklingen.

Grannskapsträdgården Naturmolnet är möjlig tack vare att Kungsleden upplåter ytan för mellananvändning. På så sätt kan platsen utnyttjas i väntan på framtida byggnation och med relativt små medel skapa stora mervärden för staden.

Fler liknande initiativ framöver

Naturmolnet blev startskottet för satsningen Testbädd Kvarteret Trevnaden, som drivs genom projektet Case Sofielund 2030. Med de globala målen som vägledning ska testbädden undersöka och genomföra praktiska insatser för ett Sofielund att trivas i. Det kan handla om fler gröna områden, bättre rörlighet eller aktiviteter för lek och möten. Ett ytterligare mål är att hitta nya samarbetsmöjligheter i området, för fortsatt hållbar stadsutveckling.