Guldängen

Med stöd från Allmänna Arvsfonden har Växtvärket öppnat byggleken Guldängen i Malmö Sofielund. Guldängen är Sveriges enda bygglek med odling och Malmös enda bemannade lekplats. Detta är barnens park. Här är barnen bygg- och trädgårdsmästare och vi vuxna medhjälpare.

Guldängen fungerar som ett utepedagogiskt besöksmål för Malmös elever. Verksamheten berör både förskolans, grundskolans och fritidshemmets mål. Klasser, fritidsgrupper och förskolegrupper bokar in sig och kommer till oss för en halvdag med olika utepedagogiska teman kring snickeri och bygg, odling, ekologi, mat och hållbarhet. 

Guldängen är en kreativ, grön lärmiljö, med takodling, äppelträd, bin, grillplats och annat spännande som barnen själva skapat. Man vet aldrig vad dagen kan komma att innehålla, ett parasoll blir till en helikopterpropeller, några cykelhjul blir en tipi…

“Alfons pappa säger att man inte får ha såg,
men på Guldängen får man ju ha det!”

Barn på Annelunds förskola

Bygga, såga, spika, skruva, smaka, lukta, måla, plantera – det får barnen att växa. På Guldängen får man uppleva att man kan. Barnen utvecklar en påtaglig självkänsla, kreativitet och insikt om deras egna potential. Miljön ger dem kunskap om våra viktiga ekosystem och deras delaktighet. Här är de med och bidrar till ökad biodiversitet och får även skörda frukterna av den.

Familjeodling
Under loven har vi öppet för allmänheten och varje onsdagskväll tar vi emot familjer som har sina egna odlingslotter på platsen. Vi lär oss om odling, lagar mat, snickrar och umgås.

Mer information

Guldängen på facebook

Boka besök på Guldängen

Länkar med mer info om bygglek, dess historia och alla bygglekar i världen!

Guldängen - bygglek som demokrativerkstad är ett arvsfondsprojekt