Guldängen

Guldängen är Sveriges enda bygglek med odling och Malmös enda bemannade lekplats. Detta är barnens park. Här är barnen bygg- och trädgårdsmästare och vi vuxna medhjälpare.

Guldängen fungerar som ett utepedagogiskt besöksmål för Malmös elever. Verksamheten berör både förskolans, grundskolans och fritidshemmets mål. Klasser, fritidsgrupper och förskolegrupper bokar in sig och kommer till oss för en halvdag med olika utepedagogiska teman kring snickeri och bygg, odling, ekologi, mat och hållbarhet. 

Guldängen är en kreativ, grön lärmiljö, med takodling, äppelträd, bin, grillplats och annat spännande som barnen själva skapat. Man vet aldrig vad dagen kan komma att innehålla, ett parasoll blir till en helikopterpropeller, några cykelhjul blir en tipi…

“Alfons pappa säger att man inte får ha såg,
men på Guldängen får man ju ha det!”

Barn på Annelunds förskola

Bygga, såga, spika, skruva, smaka, lukta, måla, plantera – det får barnen att växa. På Guldängen får man uppleva att man kan. Barnen utvecklar en påtaglig självkänsla, kreativitet och insikt om deras egna potential. Miljön ger dem kunskap om våra viktiga ekosystem och deras delaktighet. Här är de med och bidrar till ökad biodiversitet och får även skörda frukterna av den.

Under loven och varje vecka har vi öppet för allmänheten med aktiviteter listade på Kul i Malmö. En gång i veckan under odlingsåret driver vi även familjeodling, där tar vi emot familjer som odlar, umgås och äter tillsammans.

Mer information

Guldängen på facebook

Boka besök på Guldängen

Länkar med mer info om bygglek, dess historia och alla bygglekar i världen!