Växtvärket

Lek på allvar,
för en hållbar framtid

Medskapad platsutveckling

Platsutveckling börjar i det lokala. Vi involverar barn, boende och lokala aktörer i medskapande processer för att samskapa i stadens gemensamma rum. Resultaten blir gröna, platsunika och sociala platser som hela grannskapet känner sig delaktiga i.


Läs mer

Barnvänlig stadsutveckling

Växtvärket sätter barnen först. En barnvänligare stad är bättre för oss alla. Det är en grönare, aktivare, tryggare, hälsosammare och lekfullare stad där barn kan röra sig på egen hand, där vi bryter segregationen lekplatserna skapar genom att sprida ut lekmöjligheterna och där vi ser barninvolvering, inte bara som ett måste för att det är deras rätt, utan som en effektiv metod för att skapa framgångsrika och livfulla urbana miljöer.


Läs mer

Hållbar platsutveckling

På Växtvärket tror vi att medskapande är nyckeln till att lösa de komplexa samhällsutmaningar vi står inför och skapa hållbara städer. Vi behöver arbeta platsspecifikt och väva samman miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Vill du utveckla en mer klimatresilient och samtidigt socialt hållbar plats? Läs mer nedan.


Läs mer
crossmenu