Skip to content

LEK PÅ ALLVAR. FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi är ett kollektiv av pedagoger, landskaparkitekter och designers, i form en ideell förening. Vi brinner och verkar för att skapa bättre uppväxtvillkor för barn i städer. Hållbar stadsutveckling, social odling, bygglek och platsutveckling är det vi kan. Tillsammans med barn och unga skapar och aktiverar vi gröna lärmiljöer och lekfulla mötesplatser i staden.

 

Guldängen: guld@vaxtvarket.se | Ellinor Portinson, tel: 0739-269192

Naturmolnet: ylva-li@vaxtvarket.se | projektledare Ylva-li Blanck, tel: 0707414811

Gröna biblioteket: nicolas@vaxtvarket.se | projektledare Nicolas Keller, tel: 0041 79 579 11 57

Gatulabba: info@gatlabbet.se | Projektledare Sara Stiber, tel: 0706413431

Växtvärket: info@vaxtvarket.se | verksamhetsledare Sara Stiber, tel: 0706413431

© 2023 · Växtvärket