Vårt miljöarbete

Växtvärket bedriver verksamhet inom stadsodling, bygglek, utepedagogik samt hållbar stadsutveckling och barninvolvering. Växtvärket bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö.

I Växtvärket utgår alla projekten ifrån målen i Agenda 2030. Vi arbetar för att våra projekt ska hantera den tilldelade miljön på hållbara sätt utifrån miljöns behov samt våra förutsättningar. Genom att i stor utsträckning arbeta med återbrukat material arbetar vi för att minska vår belastning på natur och miljö i relation till byggmaterial och andra produkter.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och våra ledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.