Vad är bygglek? Vårt bibliotek


Litteratur


Berg S. (2019) Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter. Masteruppsats, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/15247/1/berg_s_191203.pdf

Brandt K. och Landström Petersen T. (2018) Lek på allvar – Bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling & säkerhet. Kandidatuppsats, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/13922/1/brandt_et_al_180607.pdf

Eckersjö, Y. (2014) Rapport från ett pilotprojekt 2014: Bygglekplatsen, Göteborgs Stad. (Finns nerladdad i vår referensmapp)

Henriksson S. E. and Castenfelt R., (2009) Säkra lekplatsen, Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap, Sveriges kommuner och landsting

Kylin M., (2004) Från koja till plan – Om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang, Doktorsuppsats, Institutionen för landskapsplanering, SLU (Finns nerladdad i vår referensmapp)

Lenninger A. and Olsson T. (2006) Lek äger rum, Planering för barn och ungdomar, Formas

Qvennerstedt, B. (2004). Dubbelt så bra: hälften så dyrt. Hälften så dyrt: dubbelt så bra. http://www.ipa-sweden.org/material/halftendubbelt.pdf

Shier, H. (1984) Adventure Playground – an introduction. http://www.londonplay.org.uk/resources/0000/1190/1984_Intro_to_APs_Harry_Shier.pdf


Wilson, P. (2010) The Playwork Primer (Finns att hämta här)

LEK! Utställningskatalog Form/Design Center. (Finns att hämta här)


Digitala källor


BYGGLEKENS HISTORIA

British Adventure Play – An internet resource for those interested in and passionate about adventure play. http://www.adventureplay.org.uk/

Designing Modern Childhoods: History, Space, and the Material Culture of Children; An International Reader. Marta Gutman and Ning de Coninck-Smith, editors. Rutgers University Press, 2007. Chapter 8 Adventure Playgrounds and Postwar Reconstruction, by Roy Kozlovsky: http://www.adventureplay.org.uk/RK%20Adventure%20Playground.pdf

’Play Freely at Your Own Risk’. A history of adventure playgrounds, which offer children the opportunity for no-rules recreation. Article in The Atlantic,  jan 14, 2015, by Amy Fusselman. https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/01/play-freely-at-your-own-risk/373625/

Child in the city (2017-09-18) ‘Look back in play’. Av Maisie Rowe. https://www.childinthecity.org/2017/09/18/look-back-in-play-part-4/?gdpr=accept

Dismal Garden. Litteraturlista bygglek: http://www.dismalgarden.com/research/ongoing-play-bibliography

Gammalt fint BBC reportage, video https://www.youtube.com/watch?v=Uwj1wh5k5PY

Adventure playground in Camden, London,  video från 1965,  https://www.youtube.com/watch?v=mgH2F_rryNs

London Play archives – This Is Our Playground (late 1960) video https://www.youtube.com/watch?v=9-fhzPS8teo

Seven Up! excerpt – London Adventure Playground, 1964, video https://www.youtube.com/watch?v=BeWpnkTKLp4

South Acton Adventure Playground, video frän 60-talet https://www.youtube.com/watch?v=WtopS7h6tF8
Lady Allen Adventure Playground Chelsea, Circa 1970s, https://www.youtube.com/watch?v=1pqMXplAI9Y

VCS Adventure Playground, Cardiff, 1972, video, https://www.youtube.com/watch?v=teCaieAQOk4

Sharing Memories of Adventure Playgrounds, video, https://www.youtube.com/watch?v=sQVWRb4SSdc

London Play talks Adventure Playgrounds on BBC 25th 2014 https://www.youtube.com/watch?v=kiFE2ijRS7k&t=26s

BYGGLEK I SVERIGE

Mitt Lund (2013-11-09) Lunds bygglekplatser https://mittlund.wordpress.com/2013/11/09/lunds-bygglekplatser/

Konstfrämjandet Västmanland (2015-12-06)  Vad är bygglek? Om bygglek i Sverige på 70-talet.  http://vastmanland.konstframjandet.se/370-2/

Svenska Dagbladet (2008-09-08) Barnbyggda lekparker tillbaka  http://www.svd.se/barnbyggda-lekparker-tillbaka

Miljömagasinet (2015-08-20)  Levande och skapande lek http://www.miljomagasinet.se/artiklar/150225-levande-och-skapande-lek.html

Tidningen STAD (2014-09-23) Livslångt engagemang för barns rätt https://www.movium.slu.se/livslangt-engagemang-barns-ratt

BYGGLEK I VÄRLDEN

Huffington Post (2014-05-13) The Challenge of Adventure Playgrounds

http://www.huffingtonpost.com/amy-fusselman/the-challenge-of-adventure-playgrounds_b_5199941.html

Kotaku (2014-03-25) Kids Don’t Need Fancy Toys To Have Fun—Just Junk
http://kotaku.com/kids-dont-need-fancy-toys-to-have-fun-just-junk-1551357870

Futuremakers student blog (2017-07-03)  A history of creative playgroups. (Sätter bygglekarna i kontext.) https://birmingham-colab.org/2017/07/03/a-history-of-creative-playgroups/

Lifehacker offspring (2018-02-14) ‘Take Your Kid to an Adventure Playground’ https://offspring.lifehacker.com/take-your-kid-to-an-adventure-playground-1822980170

Adventure Playgrounds: the essential elements. (the unique characteristics of the adventure playground model of play provision.) Play England. (finns också nerladdad i mappen referenslitteratur) http://www.playengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Adventure-Playgrounds.pdf

Danmark:

Emdrup Skrammellegeplads i Köpenhamn

http://www.skrammellegepladsen.dk/historien

Skammellegepladsen fyller 75 år! https://www.tv2lorry.dk/artikel/verdens-aeldste-byggelegeplads-fylder-aar-saadan-saa-den-ud-engang

Byggeren – en liten film om en bygglekplats i Rödövre

Japan:

The Tokyo Files (2012-09-07) Tokyo Adventure Parks

Going Global _ Japan ”adventure playground” video https://www.youtube.com/watch?v=qxlntHvXWfo

Storbrittanien:

London Play – there are around 80 adventure playgrounds in London. Karta: https://www.londonplay.org.uk/content/29719/play_in_london/find_a_place_to_play

Islington Play – fem bygglekar i London https://islingtonplay.org.uk/

Lumpy Hill video https://www.youtube.com/watch?v=pwkQc91sxQk

Hackney Play video https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=esBBiBWAPhw

Awsome driver sex bygglekar i London https://www.awesomecic.co.uk/

Weaver’s adventure playground i London http://www.weavers-adventure-playground.co.uk

Felix Road i Bristol https://www.felixroad.uk/

Baltin Street Adventure Playground i Glasgow http://www.balticstreetadventureplay.co.uk/

Plas Madoc Adventure Playground, Wales https://avow.org/en/play-provision/

The Land Adventure Playground, Wales, videos del 1, film: https://www.youtube.com/watch?v=vHKrH51ygok del 2: diskussion https://www.youtube.com/watch?v=Aq8VGFymjLA

Leonardo’s basement, Minneapolis, video https://www.youtube.com/watch?v=JULdapchs8k

Koop Adventure play, Illinois, https://www.koopadventureplayground.com

Nederländerna:

Timmerdorp i Nederländerna https://www.timmerdorpgroningen.nl/

Tyskland:

AKiB  är en förening av äventyrslekar och stadsfarmar i Berlin. http://www.akib.de/

BDJE: Karta över tysklands bygglekar https://www.bdja.org/standorte/google-maps-uebersicht/

Abenteuerspielplatz Hilden, video  https://www.youtube.com/watch?v=SoXwteKPRVo

Abenteuerspielplatz (ASP) 2018 Aftermovie video https://www.youtube.com/watch?v=BckBBYya7EM

Abenteuerspielplatz F.W.H. Troisdorf video https://www.youtube.com/watch?v=8JJcUhPIpaE

Belgien:

Wildebras

Schweiz:

Slovenien:

Adventure Playground Maribor, video https://www.youtube.com/watch?v=1TPobHg55kE

USA:

Playground:NYC i New York, USA https://play-ground.nyc/

Playground:NYC tre videos https://www.youtube.com/watch?v=dZxjZfpK8Qo, https://www.youtube.com/watch?v=74vOpkEin_A, https://www.youtube.com/watch?v=7co9opOrHOI

Adventure Play at The Parish School, Houston https://www.youtube.com/watch?v=Nc9aqsX2TVI

Adventure Playground ”Mud Park” Hungtington Beach, California, video https://www.youtube.com/watch?v=16W516O7gU0&list=PLNi34xdeAaDbSHL7siTK4i2GsDmlzKF6O

A Zipline, Hammer and Nails at a Kid’s Park – Adventure Playground, Berkeley, CA, video, https://www.youtube.com/watch?v=09v2x0Tf3RE&list=PLNi34xdeAaDbSHL7siTK4i2GsDmlzKF6O&index=2

Push for ”adventure playgrounds” comes with safety concerns https://www.youtube.com/watch?v=VIscdRUyuXo&list=PLNi34xdeAaDbSHL7siTK4i2GsDmlzKF6O&index=3

Sacramento Adventure playground, video, https://www.youtube.com/watch?v=Yz9HUFH8_gg&list=PLNi34xdeAaDbSHL7siTK4i2GsDmlzKF6O&index=9

Kanada:

Coquitlam Adventure Playground https://www.coquitlam.ca/parks-recreation-and-culture/parks-and-trails/park-programs/adventure-playground

Australien:

St Kilda Adventure Playground – south Australia

Länkbibliotek till fler bygglekar i världen: http://adventureplaygrounds.hampshire.edu/links.html

RISK OCH FARA

Why safe playgrounds aren’t great for kids, video by Vox 20 feb. 2019. https://www.youtube.com/watch?v=lztEnBFN5zU&feature=share&fbclid=IwAR3r6umtsP2p1h52LrMrnkq4OoklYf8m1gV_fN6MGkS4Y5ghqsdpaAQycz8

Sundsvalls tidning (2011-03-24) Kaos är kreativitetens barnkammare

http://www.st.nu/kultur/kaos-ar-kreativitetens-barnkammare

Olsson T., krönika för tankesmedjan Movium (2014-09-16) Stadsodling och bygglek ifrågasätter rådande ordning

http://www.movium.slu.se/stadsodling-och-bygglek-ifragasatter-radande-ordning

Lek på allvar – Bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling & säkerhet. Karolina Brandt & Turid Landström Petersen. Kandidatuppsats SLU 2018. https://stud.epsilon.slu.se/13922/1/brandt_et_al_180607.pdf

Reintroducing Adventure Into Children’s Outdoor Play Environments. Marianne Staempfli 2009. (finns också nerladdad i mappen referenslitteratur) https://www.researchgate.net/publication/249624519_Reintroducing_Adventure_Into_Children’s_Outdoor_Play_Environments

Hållbar stad (2016-03-02) Staket skapar ingen trygghet för barnen. Av Naturskyddsföreningen. https://hallbarstad.se/goda-exempel-blog/staket-skapar-ingen-trygghet-for-barnen/

Achitect Magazine (2018-07-26) The Playground: ”Dangerous” or a Breeding Ground for Future Architects? av Blaine Brownell. https://www.architectmagazine.com/practice/the-playground-dangerous-or-a-breeding-ground-for-future-architects_o

Voce, A. (2008). Risky play prepares kids for life. The Guardian, 6 August. https://www.theguardian.com/society/2008/aug/06/children.play

Övrigt

PlayLondon: 20 Years of London Play