Utepedagogik

Utepedagogiska aktiviteter i skolornas närmiljöer

På grund av pandemin är behovet av utevistelse större än någonsin. Samtidigt är det svårt att ta sig till naturområden utanför eller i andra delar av staden när resor med allmänna kommunikationer inte är lämpligt på grund av smittorisken. Vi tror därför att det kan finnas ett behov hos skolor och fritidshem att få hjälp att upptäcka och använda närmiljön i sin undervisning.

Som grundkoncept erbjuder vi:

Håvning. Eleverna får själva pröva på att håva. Vi sorterar fångsten, studerar anpassningar till livet i vatten (hur andas de, hur rör de sig, hur äter de), bygger näringskedjor. Allt anpassat till barnens ålder och förkunskaper. Tid: 30 – 45 min/halvklass. Totalt 60 – 90 min för en klass.


Vårsafari.Vi letar vårtecken och upptäcker naturen i skolans närhet. Med lite extra fokus på småkryp. Vi gör även några lekar som anknyter till temat. Tid: 90 min. Vårsafari kan vi erbjuda från vecka 17. 

Vi är öppna för andra förslag och gör gärna ändringar för att på bästa sätt anknyta aktiviteterna till er undervisning.  Inför varje aktivitet kommer vi att ta fram material som pedagogerna kan använda för att förbereda klassen t ex ordlistor. Aktiviteterna är i första hand tänkta för elever från förskoleklass – årskurs 3 men vi anpassar gärna upplägget till äldre elever om det finns intresse. 


Vi har ingen extern finansiering för att erbjuda utepedagogik i närmiljön och måste därför ta betalt för våra tjänster. Maila oss på info@vaxtvarket.se, så hittar vi tillsammans ett passande upplägg.