Social odling

Vill du starta en odlingsgrupp men undrar hur du kan blåsa liv i den? Anlita oss för att starta social odling i ditt kvarter eller i din bostadsförening. Vi har under flera år dels drivit vår egen sociala familjeodling på Guldängen, dels hjälpt till att starta stadsodlingar och gemenskapsodlingar på andra platser i Malmö. Med hjälp av våra odlingspedagoger som lär ut och inspirerar via odlingsaktiviteter som till exempel äppelmustning, bivaxdukstillverkning, växtfärgning, fermentering och ringblomssalva, får du liv och engagemang i en nystartad odlingsgrupp.

________________________________________________________

Exempel på social odling

Under 2020, påbörjades ett samarbete med MKB i Bunkeflo. Det nybyggda området, Synålen med odlingsprofil, fick nya hyresgäster och för att bjuda in till möten för de boende skapades Barnens Trädgård. En gång i månaden samordnade Växtvärkets odlingspedagoger träffar med olika teman så som plantering, frösådd, hantverk och skördefest såklart. Samarbetet kommer att fortsätta även 2021, vilket vi och de boende på Synålen ser fram emot!

Barnens Trädgård, Bunkeflo