…på andra platser

Kirseberg

2018 |Sege Park: Arbetsmarknads – och socialförvaltningen gjorde en beställning av oss för att hålla i odlingsaktiviteter i Sege Park under sommarlovet.

2017 | Baobabfestivalen i Beijers Park: Baobabfestivalen är en festival i Beijerspark som anordnas av föreningen Positive Footsteps för att samla pengar till den grundskola de startat i Västafrika för tio år sedan. Vi satte ihop ett äppelfest-koncept, eftersom festivalen hölls i september. Under en dag fick barn musta äpplen, svarva äpplen, smaka olika äppelrecept och laborera med kryddor och smaker i vårt äppelsmakarlabb. Växtvärket var där ideellt.

Ribersborg

2016 & 2019 | Urban Beach: Fritidsförvaltningen i Malmö anordnar varje år aktiviteter längs Ribersborgsstranden under sommaren. 2016 år stod Växtvärket för aktiviteter under två dagar och erbjöd take-away odling där passerande besökare fick pynta ett kärl, plantera och ta med hem. Deltagare fick även lära sig hur de tar till vara på och återväxer vanliga köksgrönsaker.

Centrum

2019 | Pop-up bygglek på Form/Design Center – Utställningen LEK! arrangerades i samarbete mellan Movium och Form/Design Center under hösten och handlade om design för lek i staden. Utställningen frågade: Ger vi barnen de platser för utomhuslek som de behöver för sin utveckling? Och hur kommer det sig att barn ofta väljer att leka i buskarna även om vi ger dem dyrbara lekredskap? Vi blev inbjudna att hålla en popup-bygglek under tre lördagar på gården utanför Form och design center.

Rosengård

2017 | Fritidsklubben Linnean: Föreningen fick i uppdrag av MKB att arrangera aktiviteter under våren och sommaren 2017 för barn som besöker Fritidsklubben Linnean på Hårds väg i Rosengård. I uppdraget ingick även att bygga upp en miniskogsträdgård utanför fritidsklubben tillsammans med barnen.

2015 | Miniskogsträdgård på Kryddgårdsskolan: Föreningen fick i uppdrag av Pl (Pedagogisk lnspiration) att designa och anlägga en miniskogsträdgård tillsammans med elever och pedagoger på Kryddgårdskolan i Malmö 2015.

Lindängen

2017 | Pedagogisk odling på Terasserna i Lindängelund : Terrasserna var en öppen ekologisk odlingsanläggning på Lindängelund där flera olika aktörer som föreningar, fastighetsbolag och boende deltog med odlingsverksamhet (nu nedlagd). Vi fick i uppdrag av Gatukontoret att odla potatis med 12 olika skolklasser under våren med återbesök under hösten 2017.

Holma

2017 | Odlingsaktiviteter i Holma Växthus: Växtvärket arrangerade öppna odlingsaktiviteter i Holma växthus för barn och unga på uppdrag av MKB.

Kroksbäck

2018 | Aktiviteter med Kroksbäcks fritidsgård: Tillsammans med en fritidsgård i Kroksbäck och MKB planterade vi äppelträd och bärbuskar i fritidsgårdens närmaste park. Barnen fick själva bestämma var äppelträden och bärbuskarna skulle planteras. De fick även provsmaka de olika äppelsorterna. Vi sågs vid ytterligare ett tillfälle då barnen fick bygga och måla fågelholkar som de sedan satte upp i parken.