Malmö Garden Show

I KOJORNAS LAND

Under Malmö Garden Show i skiftet mellan maj och juni 2014, 2015, 2016, 2017 och nu senast 2018 byggde vi tillsammans med barn och föräldrar upp ett litet samhälle av kojor på Mölleplatsen – En magisk liten by. Ingen koja behövde vara den andra lik. Stora kojor, små “kryp-in”, kojor för fåglar eller insekter, kojor för fantasin. Därtill byggde vi ett litet samhälle runt i kring, stigar, en picknickplats och en liten damm. 2017 hade vi vattentema och byggde dammvärld och vattenvägg. Parallellt med byggandet av kojorna och världen runt ikring så klädde vi in platsen i grönska genom att tillsammans med barnen plantera blommor och växter i och runt kojorna och längs med stigarna.

BARNENS BALKONG

Växtvärket har inrett en ”barnens balkong” tillsammans med barn och pedagoger från Augustenborgs förskola och två lågstadieklasser från Sofielundsskolan till MGS 2016.