Jobba med oss

Växtvärket Malmö söker landskapsarkitekt

Kommun: Malmö

Korta fakta om jobbet

Omfattning: 50%

Varaktighet: 3 år

Anställningsform: projektanställning

Antal jobb: 1

Tillträde: 20220201

Sista ansökningsdag: 20220107

OM OSS:

Växtvärket är en ideell förening som brinner och verkar för barn, hållbarhet, odling och bygglek. Tillsammans med barn skapar och aktiverar vi gröna lärmiljöer och mötesplatser i vår stad.

Om Gatulabba – barns rörelsefrihet i fokus

Växtvärket har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att genomföra projektet “Gatulabba – barns rörelsefrihet i fokus” från november 2021 tom oktober 2024. I projektet ska vi tillsammans med med barn och unga visionera kring framtidens gator och sedan handgripligen prototypa dessa ideér i skala 1:1. Projektet fokuserar på stadens utemiljö och bidrar till att uppfylla mål i Agenda 2030 om hållbara städer. Tillsammans med barn och unga experimenterar vi kring gator och cykelbanor – eftersom de är nycklar för att kunna öka deras rörelsefrihet och därigenom utevistelse och mentala och fysiska hälsa. Under två år arbetar vi med två case i form av två stadsdelar, om ett case per år. Casen avslutas i form av gatufester där vi kan gå i, uppleva och utvärdera framtidens kvarter. Parallellt löper ett metodutvecklingsarbete. Projektets mål är att utveckla metoder att sprida inom Malmö och till andra städer i Sverige, för att inspirera till en mer hållbar, medskapande stadsutveckling och för att sänka trösklarna för att involvera barn och unga i utvecklingsprocesser. För ändamålet bygger vi upp en metodbank på webben och erbjuder processhjälp, workshops och föreläsningar under år 3. Är du intresserad av att söka tjänsten så se gärna presentationen av projektet här.

OM DIG:

Du är en landskapsarkitekt som brinner för barn och stadsutveckling! Intresse kring barninvolveringsmetodik, barns rätt i stadsutveckling, barns uppväxtvillkor i våra städer och ungas inflytande på sin närmiljö är ett måste. Du har ett entusiasmerande sätt och förmåga att inspirera barn och unga att bygga och skapa. Du tror på att barn behöver chans att utmana sig själva. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du är duktig på formgivning och att ta fram ritunderlag, och behärskar CAD-program. Du har kunskaper inom snickeri och konstruktion. Som person är du kreativ, driven och initiativrik. Du trivs både med att jobba i grupp och självständigt. Du kan jobba både vardagar och helger.

Meriterande: Det är meriterande om du har erfarenhet av eventkoordinering. Det är även en fördel om du behärskar något av de större minoritetsspråken i Malmö.

ARBETSBESKRIVNING

Utåtriktade uppgifter

Planera och genomföra workshops för och med barn och unga.

Rita och konstruera prototyper tillsammans med barn och unga.

Koordinera gatufester år 1 och år 2 tillsammans med barn och unga.

Föreläsa och presentera Gatulabba och metodarbetet i olika forum.

Att nätverka och samverka för att sprida metoderna vi tar fram, med andra projekt, regioner, nationer, kommuner, politiker och tjänstemän.

Deltaga i spridnings arbetet under år 3, vad gäller att hålla workshops i andra kommuner i landet.

Deltaga i möten med referensgrupp samt andra mötestillfällen

Administrativt och utvecklande

Söka bygglov och polistillstånd vid behov

Sammanställa metodmaterial till en digital metodbank år 3.

Att tillsammans med övriga teamet planera och schemalägga verksamheten och sprida information via sociala medier

Att tillsammans med övriga teamet planera och organisera öppna workshops för boende i området.

Organisera och kommunicera med samarbetsskolor och förskolor.

Kontinuerligt utveckla metodmaterialet

Deltaga i internutbildningar och läsa in sig på referenslitteratur

Om anställningen

Lön: Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månadslön

Projektanställning 3 år

Anställningens omfattning 50%

Var ligger arbetsplatsen?

År 1 är arbetet förlagt till Guldängens bygglek ligger på Sofielund, Malmö i Skåne län.

År 2 flyttar projektet till en annan stadsdel inom Malmö stad, vilken detta blir är ännu inte bestämt.

År 3 arbetar man dels på Växtvärkets kontor som finns på Norra Grängesbergsgatan 42, intill Augustenborgs torg.

Men år 3 innebär också en del resor inom Sverige.

Arbetsgivaren Växtvärket Malmö Ideell förening https://www.vaxtvarket.se

Kontakt Sara Stiber, verksamhetsledare Växtvärket. sara@vaxtvarket.se

Att utveckla och testa metoder för stadsutveckling med barn och unga.