Hönshuset Trevnaden

Ett hönshus på äldreboendet Trevnaden! Genom en kollektiv design och byggprocess skapas under våren 2022 ett hönshus på äldreboendet Trevnaden i Sofielund. Huvudansvar och daglig tillgång till hönsen tillfaller äldreboendets personal och hyresgäster och skapar bättre förutsättningar för bättre livskvalitet.

Hönshuset placeras i nära anslutning till skolor och förskolor vilket öppnar upp för ett möte med djur i staden, hållbar matproduktion och mellan äldre och yngre målgrupper som det inte idag inte finns möjlighet till. Efter bygget står klart och hönsen flyttat in samarbetar Växtvärket och Trevnaden för att hönshuset ska kunna användas inom Växtvärkets pedagogiska verksamhet.

Huvudsyftet med projektet är att skapa ett hönshus som kan skapa möten mellan olika grupper, skapa en arena för pedagogisk verksamhet och verka för bättre livsmiljö och mental hälsa på äldreboende. Syftet är också att genom projektet bidra med både sociala och ekologiska aspekter till Malmö stads hållbara utveckling.

Vill du besöka hönsen med en förskoleklass eller skolklass? Kontakta oss så kollar vi om det finns möjlighet! Hör av dig till lisa@vaxtvarket.se  

Varför Höns?

Forskning har visar att interaktion med djur kan öka mentalt välmående och minska känslan av ensamhet. Det finns lyckade exempel på hur höns kan användas i äldres livsmiljöer men det är lite utforskat och beprövat i en svensk kontext. Ofta saknas också tillräckliga satsningar inom arkitektur, design och konst när det kommer till äldres utemiljöer.

Samtidigt är Stadsdelen Sofielund i Malmö i  behov av långsiktiga och permanenta projekt för att öka trygghet och gemenskap i området och knyter olika grupper samman och släpper in fler grupper i planeringen av vår närmiljö. 

Det behövs innovativa insatser och lösningar för att skapa en hållbar stad och främja omställning till ett hållbart samhälle. Nya platser och ideer måste klara framtidens utmaningar och verka för en rättvis hållbar stadsutveckling och öka gemenskap och ökat mentalt välmående. Vi tror att ett hönshus på äldreboende kan vara del av sådan utveckling.

Hönshuset Trevnaden genomförs med hjälp av stöd från Postkodstiftelsen genom grannskapsinitiativet