Gröna biblioteket

Hur kan biblioteken bidra till en hållbar stadsutveckling? 

Faktum är att biblioteken redan idag aktivt jobbar utifrån flera hållbarhetsdimensioner. De erbjuder en öppen och tillgänglig mötesplats för alla invånare utan krav på konsumtion. De arbetar utifrån en lång tradition av delningskultur där medier och bestånd cirkulerar mellan bibliotek och dess användare. Ingen annan kulturplats har dessutom så många olika användargrupper och gäster som ett bibliotek. På så sätt är biblioteken redan centrum för hållbarhet inom den sociala och den ekonomiska sfären av hållbar utveckling. Med GRÖNA BIBLIOTEKET försöker vi att lägga till den ekologiska dimensionen och skapa ett övergripande, lokalt nav för hållbarhet.

Tillvägagångssätt

Gröna biblioteket testas på stadsdelsbiblioteket Garaget i Sofielund i Malmö under 2020-2021. Vi arrangerar regelbundna gratisaktiviteter för att inspirera besökarnas hållbarhetsintresse. Vi låter bibliotekets innemiljö och utemiljö färgas av satsningen genom att i sig inspirera till odlings- och hållbarhetsintresse – exempelvis genom utlåning av odlingsrelaterat som sticklingar, fröer, utepedagogiska kit, och genom att växthus och inne-odlingsystem byggs upp på plats. Självklart samarbetar vi också tillsammans med bibliotekarierna för att utveckla det ordinarie utlåningsbeståndet i hållbar riktning med inköp av böcker och andra medier om hållbarhet.

Projektledare: Nicolas Keller | nicolas@vaxtvarket.se
MA Utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning
Hållbarhetspedagog / Sustainability Educator

Gröna biblioteket är en satsning inom projektet Case Sofielund 2030, som genomförs 2019-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Läs mer om Case Sofielund på www.malmo.se/KvTrevnaden.