Gröna biblioteket

Gröna biblioteket är ett projekt för att skapa Sveriges första gröna bibliotek! Stadsdelsbiblioteket Garaget på Sofielund är redan centrum för hållbarhet inom den sociala och den ekonomiska sfären av hållbar utveckling. Detta projekt är ett försök att lägga till den ekologiska dimensionen och skapa ett holistiskt utrymme för hållbarhet.

Dels kommer det regelbundet erbjudas olika odlingsaktiviteter, dels kommer innemiljö och utemiljö färgas av satsningen genom att i sig inspirera till odlings- och hållbarhetsintresse – exempelvis genom utlåning av odlingsrelaterat som sticklingar, fröer, utepedagogiska kit, och genom att växthus och inne-odlingsystem byggs upp.

Vårt syfte

Då behovet av en övergång till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt, ekologiskt, kulturellt) ökar, behövs nya rum för lärande så att vi kan inspireras, uppleva, diskutera och organisera hur vi vill att den här övergången ska ske. 

Varför ett bibliotek?

Biblioteken utgör platser med en lång tradition av social och ekonomisk hållbarhet. De är fria, delar resurser och är tillgängliga för alla. De utgör några av de sista icke-kommersiella platser i våra städer. En gemensamt delad resurs så att säga. Vi tror att biblioteket är den perfekta platsen där alla kan få möjlighet att engagera sig i ämnet hållbarhet. Det här projektet försöker bevisa detta och ta ett första steg i dialogen. 

Ett urbant laboratorium

Inom de kommande månaderna, ska vi fylla Garaget med prototyper, experiment och idéer som berör ämnet hållbarhet för att visa hur den här övergången skulle kunna se ut. Vi kommer anordna aktiviteter, skapa material, skylta med information, samtala och sammanföra människor och organisationer i Sofielund och Malmö för att skapa en hållbar och inkluderande stad för alla.

Projektledare: Nicolas Keller | nicolas@vaxtvarket.se
MA Utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning
Hållbarhetspedagog / Sustainability Educator

Gröna biblioteket är en satsning inom projektet Case Sofielund 2030, som genomförs 2019-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Läs mer om Case Sofielund på www.malmo.se/KvTrevnaden.