Gatulabba i Sofielund våren 2022

Designprocessen år 1

Från januari till juni 2022 genomförde Gatulabba designprocesser med tre grupper barn i olika åldrar. Tillsammans undersökte vi cykelstråket mellan Guldängens bygglek i Gullängsparken och Naturmolnet i Sofielund. Hur skulle stråket kunna utvecklas för att passa barnens behov bättre?

De tre grupper som deltog var barn från Gullängens förskola, Kastanjeskolans fritids och ungdomar från Tillsammans i Förening. Designprocessen började med analys av området och fortsatte sedan med visionverkstad. De förslag som kom fram utvecklades och utmynnade i ritningar för totalt sex prototyper, som under april och maj byggdes i verklig storlek. I början på juni presenterades och testades prototyperna under Gatufesten!

Nedan kan du ta del av prototyperna Multisportarenan, Cykelguppbanan, Nyckelpigehjärtstudsmattan, Runda Hänget, Hinderbanan och Lekgatan.

Multisportarenan

Tänk om den kaosiga vändzonen framför fritidsgården kunde husera aktiviteter tonåringarna gillar istället för parkerade bilar?

Multisportarenan är designad och byggd av ungdomar från Tillsammans i förening.

Ungdomarna saknar inte bara hängplatser utan de saknar även aktiviteter i området som passar dem och deras åldersgrupp. De upplever  till exempel att fritidsgården anordnar aktiviteter för yngre barn och att resterande utbud inte intresserar dem, är ovälkomnande eller har dåliga öppettider. Precis som med prototypen “runda hänget” önskar de en plats där de både kan vara och göra något tillsammans och som alltid har öppet, oavsett tid på dygnet.  

När ungdomarna fick se på och diskutera om olika inspirationsbilder gillade många av dem bilder med olika typer av aktiviteter som exempelvis utebio, klättring och pingis. Efter att ungdomarna skissat förslag och röstat vann bidraget med en multisportarena. Här ska det finnas plats för många olika sporter och aktiviteter. Det ska finnas en låda där material som nät och racket kan förvaras i och en tavla med skrivna trivselregler. De aktiviteter som multisportarenan är anpassad för är många. Bland annat fotboll, basket, badminton, tennis och även bandy.

Välkomna till ungdomarnas multisportarenan!

Cykelguppbanan

Hur gör man en tråkig cykelbana roligare och dessutom skapar en egen plats för barnen?

Cykelguppbanan är designad och byggd av barn från förskolan Gullängen.

Vi gick en intryckspromenad där barnen fick berätta hur cykelbanan skulle se ut om de fick bestämma. De uttryckte: “Måla streck i mitten så cyklar och gående har varsin sida”, “Dela upp cykelbanan för vuxna och barn”, “En skateramp vid träden”, “Måla regnbåge på asfalten”, “Kunna cykla snabbt”. Vi tittade på inspirationsbilder och en bild med en lång guppig cykelramp var populär – en cykelguppbana blev det! Och blommor längs banan skulle det också vara.

Barnen har deltagit under byggprocessen, valt färger, målat och planterat växterna. Banan är placerad vid sidan om den stora cykelbanan för att barnen ska kunna ha en egen väg, som är deras och dessutom är roligare än den vanliga!

“Det här är det finaste jag har gjort” 

“Jag vill bygga varje måndag, tisdag och lördag”

Välkommen till barnens egna cykelbana – en guppig en som bjuder på skojiga utmaningar!

Nyckelpigehjärtstudsmattan

Hur kan vi skapa mer lekmöjligheter längs våra cykel- och gatustråk?

Nyckelpigehjärtstudsmattan är designad och byggd av barn från den intill liggande förskolan Gullängen.

Den här gruppen barn tycker att cykelvägen och parken runt den känns tom. “Finns inget på gräsmattan”- konstaterade de under en intryckspromenad. Så på frågan om hur cykelvägen hade sett ut om barn fick bestämma svarade några av dem snabbt: trampolin! När vi tittade på inspirationsbilder gillade många av barnen en bild på en koja med en trappa på ena sidan och en rutschkana på andra sidan. För att visa hur man kan fylla en tom cykelväg med tillhörande park bestämdes det att vi skulle köpa en begagnad trampolin och bygga en trappa med en rutschkana till den.

Barnen bestämde att temat för trampolinen skulle bli nyckelpiga och hjärta. Allt ska gå i rött och svart, med inslag av grönt. Inga andra färger. På insidan av trampolinens skyddsnät ska det vara ett stort hjärta. Hjärtat ska målas rött med svarta prickar- för att efterlikna nyckelpigans utseende. 

Välkommen till barnens nyckelpigehjärtstudsmatta!

Runda hänget

Hur skapar vi egentligen allmänna platser där ungdomar känner sig välkomna?

Runda hänget är designad och byggd av ungdomar från Tillsammans i förening.

När ungdomarna diskuterade om vad de tycker saknas på Sofielund var alla överens om att det inte bara saknas aktiviteter utan också mysiga hängplatser. De önskar en plats där de kan sitta och prata med varandra lite undangömda, lyssna på musik och kanske äta något tillsammans. En plats där de är välkomna precis som de är.

De mest populära inspirationsbilderna bland ungdomarna var de som visade mysiga häng som till exempel hängmatta med ljusslingor och utebio. Ungdomarna fick skissa förslag på en hängplats för dem och efter en omröstning vann bidraget med ett runt bord och runda soffor. Sofforna ska stå i sektioner så att flera olika “sällskap” kan hänga samtidigt utan att störa varandra och mellan sektionerna ska det finnas plats för rullstol. Ryggstöden på sofforna ska vara höga så att de som sitter i dem inte syns bakifrån. Detta för att de ska få lite avskildhet och njuta av sitt sällskap utan att störas sig av allt runt omkring. 

Välkomna till ungdomarnas mysiga häng!

Hinderbanan

Hur kan vi skapa mer lekmöjligheter längs våra cykel- och gatustråk?

Hinderbanan är designad och byggd av elever från Kastanjeskolans fritidsgrupp.

Barnen i “lekteamet” cyklar oftast med vuxen, eller äldre syskon  till och från skolan. Att kunna klättra, balansera och använda sig av kroppen är viktigt för dem. Vid alla de tillfällen när vi har varit ute och gått, som tex vid riskinventeringspromenaden eller vid intryckspromenaden så passade alla i gruppen på att hoppa, klättra och springa mellan olika saker som triggade deras leklust som stenar, träd, bänkar, lyktstolpar, rabattstenar och elskåp med mera.  Närheten till lek och rörelse var tydlig hos alla i gruppen, och om det dök upp något som signalerade lek så såg de det direkt. 

När vi pratade om vad de tyckte var viktigt pendlade de oftast mellan att tänka på andra i samband med sig själva, i främsta hand sina föräldrar som kunde behöva någonstans att sitta när de behövde leka.  Så platsen för hinderbanan tyckte de var bra, för här finns det bänkar: “De vuxna kan hänga vid bänkarna och barnen kan leka under tiden, då behöver vi inte sitta still.”  

Tillsammans gick vi ut till platsen som de hade sett ut som en bra plats. Vi lade oss ner i gräset och började rita upp alla drömmar och tankar som barnen hade.  Saker som kom fram under samtalet var tex: “bra att ha någonstans  att stanna om man är  tidigt till skolan”. “Balansgången är bra för att öva sin balans.” och “Ziplinen: “det är alla människors största dröm att kunna flyga.” Hinderbanan planerades superhög och superkul, samtidigt som det flitigt diskuterades kring säkerheten  internt bland barnen.  De olika momenten i hinderbanan skulle vara superhöga, men inte för höga om man skulle råka trilla ner.  Svår, men inte för svår, alla ska kunna klara den (i alla fall de i deras egen ålder. Mindre barn, resonerade man behövde deras hjälp).

Men, som en i gruppen sa: “Vem älskar inte en bra hinderbana!”

Lekgatan

Hur planerar vi trafikerade miljöer i direkt anslutning till skolor – miljöer där barn och bilar behöver kunna samexistera?

Lekgatan är designad och byggd av barn från Kastanjeskolan.

De har visionerat kring hur de vill att vändzonen kan utvecklas för att bli tryggare och bättre för skolorna, förskolan och fritidsgården som omger den.

Vändzonen utanför Sofielunds fritidsgård var en plats som eleverna i “tryggehetsteamet” – de som ville arbeta med trygghetsfrämjande idéer, identifierade som otrygg tidigt i processen.  De vittnade om att platsen kändes kaosig, och identifierade att cykelvägen var ologiskt planerad så att ingen använde den, att det saknades trottoar/gåbana eller likande omtanke för hur barnen skulle röra sig säkert och avskiljt från trafiken till sin skola eller sin förskola, samt att det fanns trådstaket uppsatt som formade platsen på ett ologiskt sätt.

Lekgatan är en idé om att skydda barn från trafik genom avgränsningar och på så sätt möjliggöra lek och rörelse på ett tryggt sätt. Barnen ska gå före bilarna! Trygghetsteamet har byggt odlingslådor som skydd mot trafiken, och designat dem så att de tydligt visar vilka de är till för. Framför lådorna målar de en tydlig cykelväg. Trygghetsteamet tycker att bilarna inte ska köra framför fritidsgården, det finns andra sätt att ordna parkering på platsen!

Välkommen till Lekgatan!