Folkets Park

ODLA I PARKEN

Växtvärket bedrev mellan 2016 och 2018 öppna aktiviteter för stora och små barn i Folkets Park. Tillsammans odlade, skördade och pysslade vi i odlingsområdet och lärde oss om de olika grönsakerna och växterna.

BYGGLEK I PARKEN

Sommaren 2016 hade vi en tillfällig bygglekplats i Folkets Park som var mycket uppskattad. Kanske vår mest välbesökta aktivitet hittills!