Projekt

Växtvärket arbetar med flera projekt och strävar konstant efter att utveckla verksamheten och nå ut till fler barn.

Pågående projekt/utvecklingsområden:

Bakgrund

Föreningen Växtvärket Malmö bildades i januari 2014 i syfte att driva projektet Bland  busfrön  och  bärfisar  –  och  andra  bisaker. Projektet som numera kort och gott kallas för Busfröprojektet bussar barn från skolor och förskolor i södra Malmö till Slottsträdgården, där de tillsamman med sina pedagoger och Växtvärkare bl a får rå om en egen odlingslott.

Från andra turen till Slottsträdgården, april 2014, utvidgades verksamheten/projektet genom en kulturdel, då i form av projektet Musik som följeslagare med stöd av Kulturförvaltningen i Malmö och Sparbankstiftelsen Öresund. Under våren 2014, inom ramen för detta projekt, blev det två musik- och dramaworkshopar med musikern José Pereelanga och skådespelaren Nina Norén och under hösten kopplades fem nya musiker till projektet: Karin Holmström, Tania Salazar Pålsson och Fernando Massino, Navah Elbaz och Stephan Jarl. Men projektet var ettårigt och fick inget förnyat stöd.

Vårterminen 2015 kunde vi i stället, tack vare stöd från Malmö stad/Områdesprogram Seved, fortsätta att utveckla kulturdelen, men då med nytt fokus på berättande och dokumentation. Utöver odling jobbar barnen här med att skapa, berätta, och dokumentera vad de ser, lär och upplever i parken. Till sin hjälp har de kulturledarna Fride Sandberg Nilson och Rodrigo Sebastiàn Gomez Soto som står för planering, upplägg, en del material och verktyg som kan vara bra att ha med sig in en mer kreativ process. Detta upplägg fortsätter vi med hösten 2015.

Verksamheten i Slottsträdgården, med en natur- och en kulturdel, som flätas ihop, kompletterar och förstärker varandra och som alltid ska utgå från barnens och pedagogernas behov och dagsform i en utomhuspedagogisk kontext, är något Växtvärket utvecklar inom Busfröprojektet, men präglar också vår verksamhet i stort.

Vi har vår bas och kärnverksamhet i Malmö, men siktar på att kunna verka på flera platser runt om i Skåne. Inom ramen för projektet Musik som följeslagare t ex arrangerades hösten 2014 sex turer hem till musikern Karin Holmberg i Solberga, mitt ute på den skånska slätten. Här fick busfröbarnen, precis som i Slottsträdgården, ta del av både odling- och kulturaktivitteter, fast på landet. Våren 2015 fortsatte samarbetet med Karin Holmberg i Solberga, då vi inom ramen för kulturdelen genomförde Utbytet. Här fick en förskoleklass från Rydsgård och en förskoleklass från Malmö möta varandra och tillsammans ta del av olika natur- och kulturaktiviteter. Syftet med Utbytet är att främja fler möten och kunskapsutbyten mellan barn och pedagoger från stad och land.

Växtvärket är också en av arrangörerna bakom Äpplets dag på Seved och var med och initierade en liknande dag på Augustenborg 2014. Dagarna sker i september och oktober. Först får barn från förskolor och skolor i området åka ut och plocka äpplen på olika äppelodlingar i Skåne, för att därefter vara med och musta dem själva under festliga omständigheter.

Projektet följdes och dokumenterades av fotografer från Fotogalleriet Seved hösten 2014, vilket mynnade ut i en fin utställning i februari 2015 och fotoboken Äpplet. Våren 2015 planterades ett äppelträd på Sevedsplan, tillägnat barnen på Sofielund.

Hösten 2015 är vi med och arrangera en tredje  Äpplets dag på Stenkulaskolan i Malmö, med barn från området Sorgenfri.