Folkets Park

I odlingsträdgården ”Odla i Parken” i Folkets Park

Växtvärket bedrev mellan 2016 och 2018 öppna aktiviteter för stora och små barn i Folkets Park. Tillsammans odlade, skördade och pysslade vi i odlingsområdet och lärde oss om de olika grönsakerna och växterna.

https://malmofolketspark.se/att-gora/odla-i-parken/

 

Bygglek i Folkets Park

Sommaren 2016 hade vi en tillfällig bygglekplats i Folkets Park som var mycket uppskattad!